clear float
clear float

OCEL RWL 34

Kalitelná martenzitová nerezová ocel pro čepele nožů vyráběná rychle ztužitelnou práškovou technologií.

Tepelné zpracování Teplota pro válcování - kování 1160 - 1050 C Tání se objevuje při teplotě 1220 C (2230 F). To znamená, že ocel je poměrně citlivá na přehřátí. "Hoření" se může objevit při příliš vysokých teplotách ohřívání. Musí se počítat s "deformačním teplem". Dlouhodobé zahřívání vede ke ztrátě materiálu z důvodu dekarbonizace. Pomalé chlazení nebo postupné žíhání po zahřátí je prevencí vzniku trhlin.

Rychlé ztužení Moderní nástrojové oceli na stříhání nebo na prostřihovací ostří jsou v dnešní době vyráběny z rychle ztužených práškových materiálů, RSP - nástrojové oceli. V Söderforsu se ASP-oceli (obchodní název) vyrábí už 20 let. ASP-oceli našli své uplatnění v těchto odvětvích mechanického průmyslu, kde stabilita ostří nástroje je základem.

Důvod, proč RSP - oceli poskytují výjimečné ostří se skrývá ve ztužené struktuře.

Hrubá karbidová struktura běžných ocelí omezuje pevnost v lomu. Shluky karbidů se chovají jako iniciátoři lomu na určitém stupni namáhání. Podstatně menší shluky karbidů v rychle tužených materiálech způsobují, že k lomu dochází až při téměř dvojnásobném stupni namáhání. Práškové oceli mají téměř dvojnásobnou pevnost v lomu než běžné oceli.
Nejlepší kombinace tvrdosti a síly je právě v rychle ztužených práškových ocelích.

Složení martensitické nerezové damascenscké oceli RWL 34 v %.

 

MateriálCSiMnCrMoV
RWL 34 1,05 0,50 0,50 14,00 4,00 0,20
clear float